Infrastore

In dit artikel wordt ingegaan op de infrasector. Het woord infrasector is samengesteld uit de woorden infrastructuur en sector. Wat bedoelen we met een sector en de infrastructuur? Door op die twee begrippen in te gaan, komen we tot een uitleg van het woord infrasector.

Wat is een sector?

Met een sector bedoelen we hier het geheel van bedrijven dat zich bezighoudt met de voortbrenging van een bepaalde soort van producten en/of diensten. In plaats van sector worden ook wel de woorden bedrijfstak en branche gebruikt. Voorbeelden zijn de agrarische sector, de transportsector, de bouwsector, de financiële sector et cetera. De agrarische sector is heel groot en divers in Nederland. Daarom wordt het woord landbouwsector gebruikt om nader aan te duiden dat een agrarisch bedrijf zich met de landbouw bezighoudt en dus niet de veeteelt.

Wat is de infrastructuur?

Op landelijk niveau omvat de infrastructuur de benodigde voorzieningen die nodig zijn om de Nederlandse economie goed te laten draaien en zo concurrerend te zijn met andere landen. We praten dan bijvoorbeeld over voorzieningen die allerlei vormen van transport mogelijk maken, zoals wegen, bruggen, vliegvelden, spoorwegen, havens et cetera. Ook de faciliteiten voor tele- en datacommunicatie en de elektriciteitsvoorziening worden tot de infrastructuur gerekend. Infrastructurele werken kunnen in het beheer zijn van commerciële bedrijven, maar vaak van de overheid. Commerciële bedrijven willen hun winsten maximaliseren en zich bezighouden met activiteiten die het meeste geld opleveren. Organisaties en mensen hebben echter recht op bepaalde voorzieningen, onafhankelijk van of die geld opleveren of niet.

Infrastore

Infrasector

Bij de infrasector praten we dus over de bedrijven die zich bezighouden met de infrastructuur. Het gaat daarbij normaliter over het aanleggen en het uitvoeren van onderhoud van infrastructurele voorzieningen. Zo kan een bedrijf in opdracht van de overheid een brug bouwen of een paar kilometer fietspad aanleggen. Ook voor een dergelijke kleine klus zijn materialen en gereedschappen nodig. Die gereedschappen kunnen tegenwoordig eenvoudig online worden besteld, bijvoorbeeld bij Infrastore. Infrastore heeft een breed aanbod en levert snel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *