Wat zijn infrarood warmtepanelen

In Nederland worden de meeste huizen opgewarmd door een radiator. Deze manier van verwarming maakt gebruik van het natuurkundige principe van convectie. De lucht rondom het verwarmingselement stijgt in temperatuur, en als gevolg hiervan stijgt de lucht zelf ook. De massa per liter lucht neemt immers af wanneer de lucht opgewarmd wordt. Hierdoor verspreidt de warme lucht zich in typische patronen die bij convectie horen door de kamer. Er zijn echter ook andere manieren om een ruimte of een oppervlak op te warmen. In de natuurkunde wordt voornamelijk onderscheid gemaakt tussen warmtegeleiding, warmtestraling en convectiewarmte. Met geleiding van warmte wordt bedoeld dat warmte zich kan verspreiden door materialen die warmte geleiden. Een lepel die je over het vuur houdt zal bijvoorbeeld heel snel een heet handvat krijgen. Warmte door straling komt in principe door straling in het infrarood gedeelte van het elektromagnetische spectrum. Juist die laatste methode is zo interessant.

Wat is het elektromagnetisch spectrum?

Om goed uit te kunnen leggen hoe infrarood verwarming werkt is het belangrijk om uit te leggen wat infrarood precies is. De term elektromagnetisch spectrum viel eerder, en de uitleg begint daar. Dit spectrum is het bereik van verschillende frequenties die elektromagnetische straling aan kan nemen. De frequentie, ofwel golflengte, bepaalt wat voor eigenschappen deze straling heeft. Het bekendste gedeelte van het elektromagnetische spectrum is het licht dat zichtbaar is voor de mens. De straling trilt dus in een bepaald ritme waardoor het sensoren in ons oog activeren. Echter is het zichtbaar licht maar een ontzettend klein gedeelte van het volledige spectrum. De kleur rood is de kleur met de langste golflengte, en violet heeft de kortste golflengte. Elektromagnetische straling met een golflengte die langer is dan die van de kleur rood wordt ook wel infrarood genoemd. Met nog lagere frequenties komen wij in het terrein van radiogolven.

De eigenschappen van infrarood

Net als dat zichtbaar licht en radioactieve deeltjes compleet andere eigenschappen hebben, is infrarood ook weer heel anders. Het zijn allemaal onderdelen van het elektromagnetische spectrum, maar daar houdt de vergelijking ook op. Bijna alle stralingswarmte bestaat in de vorm van infrarood. Andersom is natuurlijk ook af te leiden dat infrarood straling energie omzet in warmte. Wanneer er door een hittecamera naar een persoon wordt gekeken, ziet men eigenlijk de hoeveelheid infrarood straling die een persoon uitstraalt. Speciale IR panelen die infrarode straling uitzenden zenden in principe dus puur warmte uit. Er vindt geen verbranding plaats van bijvoorbeeld gas. Infrarood warmtepanelen hebben daarom ook een erg hoog rendement. Er gaat zeer weinig tot geen warmte verloren bij het omzetten van energie tot warmte energie!